Skip to content

Algemene Leveringsvoorwaarden

 • Door de zeer roerige markt mbt prijsstijgingen van grondstoffen en transportkosten houden wij ons het recht voor om op alle bestelde artikelen een prijsverhoging door te voeren als blijkt dat de prijs onverhoopt gestegen is en dit nog niet verwerkt is of was in de webshop.
 • Voor alle geleverde goederen of producten geldt dat wij nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke schade of wat dan ook (brand, derving inkomsten etc) ontstaan door de geleverde goederen of producten.
 • Bij niet tijdige- of onvolledige betalingen (voldoen van de aankoop factuur) vervalt de Garantie onherroepelijk.
 • Alle geleverde goederen blijven 100% eigendom van Horecainvents totdat een volledige betaling van het totaalbedrag is gedaan.
 • Wij houden ons het volledige recht voor om niet betaalde goederen op elk gewenst moment terug te halen, alle hierbij komende kosten komen voor rekening van de koper.
 • Ook dient de koper onherroepelijk toegang te verlenen tot de locatie waar de niet betaalde of niet volledig betaalde goederen staan.
 • Koper is verschuldigd bij het terughalen van niet of niet volledig betaalde goederen, de transportkosten van levering, plaatsing etc, de transportkosten van ophalen € 1,00 excl btw p/km heen- en terugreis, minimaal 40% van de aankoopprijs inzake waarde vermindering bij nieuw geleverd, ongebruikt en/of geen originele verpakking meer, bij tijdelijk gebruikte goederen geldt een aftrek van minimaal 60% van de aankoopprijs.
 • Koper is verschuldigd alle kosten van elk schrijven en de incasso kosten van incassobureau en/of advocaten, alsmede alle hieruit verder voortvloeiende kosten.
 • Koper is verschuldigd een 6% rente op jaarbasis, wij brengen dit in rekening over de niet of te laat betaalde dagen.
 • Een ieder die koopt, aanbetaald of anderszins iets besteld bij ons gaat onherroepelijk akkoord met onze leveringsvoorwaarden.
 • Bij annulering van een order bent U 25% van het totaalbedrag verschuldigd, ongeacht de eerste aanbetaling.
 • Het niet tijdig uitvoeren van een betaling (voldoen van de aankoop factuur) zoals overeengekomen/afgesproken mondeling of schriftelijk c.q. het achterhouden van betaling(en) met als doel om dit te gebruiken als druk-/pressiemiddel om garantie reparatie uit te laten voeren zien wij als niet tijdige- of onvolledige betaling, ook hierbij vervalt onmiddellijk de garantie. Wij zullen ten alle tijde de reparatie uit laten voeren conform de geldende garantie bepalingen.
 • Bij niet tijdige betalingen behouden wij ons het recht voor om de aangeboden kortingsprijs om te zetten naar de bruto verkoopprijs van de goederen, de netto kortingsprijs vervalt hierbij.
 • Bij twijfel over afname of betalingen, houden wij ons het recht voor om de volledige betaling op te eisen voorafgaande aan de daadwerkelijke levering.
 • Op alle leveringen kan een levertijd van toepassing zijn, deze levertijd is niet bindend en kan door ons verlengd worden zonder hier voorafgaande kennis van te geven.
 • De levertijd kan door onvoorziene omstandigheden ten allen tijden verlengd worden.
 • Algemene voorwaarden dient elke koper zelf op te vragen.