Skip to content

Retourbeleid

Inleiding
Hieronder vindt u ons retourbeleid, dit zijn de algemene voorwaarden van De Stage B.V. handelend onder de naam Horecainvents, de horeca groothandel in non-food producten. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. Deze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest U ook de Algemene Voorwaarden goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Wij leveren voornamelijk aan de zakelijke markt. Particulieren kunnen bij ons bestellen, maar hier gelden zakelijke regels. Verzendkosten van retouren worden niet vergoed en wij houden ons het recht voor om artikelen terug te nemen met een aftrek van 30%.

 

Consumentenverkoop
In het geval van Consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk, producten die geen voorraadartikel, dus door ons speciaal besteld zijn bij de desbetreffende leverancier en of Uitverkoop / Outlet artikelen zijn. In dat geval berekenen wij  30% annuleringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 7 werkdagen na ontvangst van door De Stage B.V. handelend onder de naam Horecainvents aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan De Stage B.V. handelend onder de naam Horecainvents retour te zenden. Indien het product gebruikt is vergoeden wij 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De Stage B.V. handelend onder de naam Horecainvents zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.